Allegretto.PL

logo_allegretto

Sklep internetowy "Allegretto.PL" jest dropshipping'ową platformą handlową, której zadaniem jest realizacja zamówień zawartych pomiędzy Klientem (nabywcą) a dostawcą produktu. Sklep Allegretto.PL może być dostawcą, ale zastrzega sobie prawo wyboru innego dostawcy, jeśli realizacji zamówienia nie może dokonać sam z przyczyn od niego niezależnych. Klient daje sklepowi Allegretto.PL prawo wyboru innego dostawcy i oświadcza, że nie nie musi być o tym fakcie powiadomiony z góry. W takim przypadku umowę kupna-sprzedaży uważa się za zawartą pomiędzy Klientem a wybranym dostawcą.Za umowę kupna-sprzedaży jako zawartą uważa się umowę zawartą pomiędzy Klientem a sklepem Allegretto.PL, chyba że realizacji zamówienia dokona inny dostawca - w takim przypadku umowę kupna-sprzedaży zawartą pomiędzy Klientem a sklepem Allegretto.PL uważa się za nieważną, a prawa i obowiązki dostawcy produktu przejmuje nowy dostawca. W przypadku realizacji zamówienia przez innego dostawcę, Klient przyjmuje do wiadomości i oświadcza, że akceptuje zastąpienie nazwy / danych w poniższym Regulaminie w miejscu określenia dostawcy jaki sklepu Allegretto.PL nazwą / danymi nowego dostawcy.

Allegretto PL
ul.
43-300 Bielsko-Biała
+48 51 305 3773

Porównaj produkty

Nie dodałeś produktów do porównania.

Kategorie

Bestsellers